Αρχική Σελίδα [Α. Εμβαλωτής]

 

Αναστάσιος Εμβαλωτής
Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε.
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο
“Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής”.

Τηλέφωνο: 26510 05687 |  Fax: 26510 05847 | E-mail: aemvalot@uoi.gr