Αρχική

Αναστάσιος Εμβαλωτής
Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε.
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο
“Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής”.

 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο ΙωαννίνωνΠανεπιστημιούπολη ΙωαννίνωνΤ.Κ. 451 10, Ιωάννινα
Τηλέφωνο: 26510 05687 |  Fax: 26510 05847 | E-mail: aemvalot@uoi.gr


Ο δικτυακός τόπος (ανα)κατασκευάζεται